Yoga
För oss på House of Zen handlar yoga mycket om att bli mer och mer medvetna om sin  kroppsina begränsningar och sina styrkor. Hitta Balanser/obalans, släppa stress, oro och spänningar, samt öka rörligheten i kroppen i din takt. 
Det handlar också om att hitta ett lugnare sinne och en inre frid, samtidigt som du blir starkare, smidigare och mer balanserad.  
Givetvis kan man med disciplin och fokus så småningom både stå på huvudet och gå ner i spagat efter övning om det är ett mål och önskan man har. 
För oss på House of Zen så handlar inte Yoga om ”svåra positioner” eller att stå på huvudet, utan istället är det föreningen mellan kropp och själ. Att bli medveten om vårt andetag, hur vi andas och vart andetaget befinner sig. 
Vi har förenat Zen logga och Ohm loggan för att på ett enkelt sätt förklara hur vi tänker.
IMG_5902