Reading

En privat sittning är mer eller mindre en privat seans. Ett medium kopplar upp sig till andevärlden för att se vilka nära och kära, guider eller änglar som vill komma igenom med en hälsning. Mediets arbete är att försöka beskriva personen/guiden till dess du som gäst känner igen honom eller henne. När du verifierat att du känner igen besökaren så tas budskap emot från personen.

Det är svårt att bestämma vem som skall komma igenom, som vi ser det kan man ”bjuda in” olika personer men det går aldrig att lova vem som skall komma igenom. Mediumets jobb är att försöka tolka de intryck, bilder, känslor eller ord som det andliga besöket försöker lämna. Ett möte med andevärlden skall alltid vara något positivt.

En session är mellan 45 till 60 minuter.

Ralf-med-1024x576