Meditation

Det finns en mängd olika namn och meditations metoder, men alla går ut på att hitta inre lugn och ett inre focus. Meditationen kan vara i olika djup och på olika plan.

På House of zen gillar vi att göra saker okomplicerat och har därför inte stoppat in våra meditationer i något fack, eller kallat dessa något speciellt, Eftersom vi arbetar mycket med känslan och medialt så blir meditationer ofta med temat andlig och personlig utveckling.

Oavsett vilken metod man använder sig av, är meditation bra att praktisera. Människor i alla åldrar kan dra nytta av dess välgörande effekter.

Meditation-1024x683

Det är ganska lätt att lära sig att meditera och personer som mediterar mycket hävdar att de har mindre smärtor, är friskare, blir kreativare och intelligentare. De påstår sig även blir bättre på problemlösning och på förmågan att se möjligheterna när de uppenbarar sig.

Också självkänslan kan förstärkas och man blir säkrare på sig själv. Personer som mediterar blir ofta också mindre intresserad vad andra tycker och tänker om en och tillslut blir det lättare att säga nej eller säga sin mening i olika situationer.

Med allt detta innebär det att man både tycker om sig själv och andra lite mera, tendenser att ”gå igång” på andra människor eller händelser minskar.