Hypnos

Få ord som just hypnos väcker så mycket intresse, vissa tycker det låter lite läskigt, att hamna i ett tillstånd där man ej har kontroll. Hypnos fungerar inte på så vis, utan under Hypnotiskt tillstånd har man alltid full kontroll och kan när man vill avbryta.

Hypnos är ett mycket behagligt tillstånd av avslappning och är ett helt naturligt tillstånd som vi befinner oss i ofta dagligen i olika former, tex när vi kör bil, ser en film eller bara ”dagdrömmer”.

Som sagt, Hypnos är ett naturligt tillstånd där medvetenhet är höjd med 200% vilket gör att den hypnotiserade snarare är mer i kontroll än annars. Sinnena är mer skärpta och det finns en direktkontakt till den inre källan som bebor alla minnen, känslor, intuition, denna källa är det vi kallar för det undermedvetna.

Hypnos-1024x683

Redo för positiv förändring?

Finns det något du vill förändra i ditt liv? Har du gått med rädslor och fobier, dålig självkänsla allt för länge? Skulle du vilja en gång för alla hitta din ”normala ” vikt, släppa ångest och depression, känna att du bara mår riktigt bra? Möjligheten till förändring är stor och endast fantasin sätter gränser.

Hypnoterapi skapar möjligheter till förändring

När vi är i hypnos är vi extra mottagliga för positiva förändringar. De förändringar som sparas i vårt undermedvetna sinne ger oss en mycket kraftfull och långvarig effekt. Genom att använda sig av traditionell Suggestionsterapi (positiva Förslag) kan vi t.ex. sluta röka, gå ner i vikt eller få bättre självförtroende. Men många gånger behöver man finna orsaken till t.ex. övervikt och jobbar då med Regressionsterapi (det vi varit med om) för att lösa orsaken/roten till problemet och släppa och låta händelsen försvinna.

Tidigare Liv Terapi (TLT)

Lever vi flera liv? Ja vi på House of zen tror det och vi själva har haft starka upplevelser från tidigare liv under hypnos, att titta på tidigare liv har en enorm kraft att förändra nuvarandelivet. Här kan vi lösa eventuella trauman som fortfarande påverkar dig i ditt nuvarande liv.

På detta sätt kan du enklare komma till insikt och läka olika mönster när det gäller relationer, medberoende, rädslor etc.

En del går automatiskt tillbaka till TL vid vanlig hypnosterapi.

Så går en session till

Första gången startas alltid med en konsultation, så vi vet vad du vill ha hjälp med.

Sedan guidas du in i ett skönt och avslappnat hypnotiskt tillstånd. Du kommer att vara fullt medveten under hela sessionen. Vi använder oss sedan av olika kraftfulla metoder och tekniker för att uppnå dina mål. Du kan när som helst komma ur hypnosen om du skulle behöva. Vi gör en utvärdering efter varje session då vi även beslutar om hur vi skall arbeta vidare. Man kan räkna med 2‐8 sessioner , lite beroende på hur mycket inre motstånd du som klienten har.

Intresserad att veta mer, hör av er till Jenny eller Ralf.