Healing

Det finns en otalig mängd healing modeller men alla har en gemensam nämnare, Heal = läka och alla former av healing är någon form av energiförmedling.
Healing stimulerar kroppens självläkning. På house of zen tror vi källan till all healing är den samma och även här behöver det inte vara speciellt komplicerat.

IMG_7223

Upplevelsen är olika för alla personer och den beror på vilka upplevelser vi haft i livet och givetvis även på vilken sorts åkomma som vi eventuellt lider av eller vart vi befinner oss just nu. Healing verkar många gånger lugnande och fungerar utmärkt mot stress.

Ibland kan det sätta igång saker inombords, tårar eller skrattanfall är inte alls ovanligt.

Det viktigaste för att healing skall få full effekt är att du är öppen för förändring, det är också viktigt att komma ihåg att healing aldrig botar något och healing är heller aldrig någon ersättning för traditionell medicin.

Vad som där emot evt. kan åstadkommas är att läknings processen snabbas på genom att kroppen lugnas ner och det inre välbefinnandet ökas på.

Vi är inte doktorer, psykologer eller psykoterapeuter så en seriös healer lämnar aldrig diagnos. Healing har inga negativa bieffekter.

Vill du veta mera hör av dig till Ralf Burkhard eller Petra Rylén.